Windmolens aan de Maas in Grave-Nederasselt

DOSSIER WINDMOLENS AAN DE MAAS


Het bedrijf WNW (Wolff Nederland Windenergie) uit Friesland heeft het plan opgevat om in de uiterwaarden van de Maas, tegenover de binnenstad van Grave, een 3 tot 5 windmolens te plaatsen. Zij hebben daarover in de gemeente Heumen een aantal bewoners geïnformeerd. Omwonende zijn in principe niet tegen het ontwikkelen van duurzame energie en windmolens, maar vinden de locatie uiterst onhandig. Aan Graafse zijde zijn het met name de bewoners van de binnenstad in Grave die uit kunnen te komen kijken op deze turbines van ca. 225 meter hoog en mogelijk hinder zullen ondervinden van geluid en slagschaduw.

Op voorhand lijken de plannen niet bij te dragen aan de leefbaarheid en de sfeer in de binnenstad. De wijkraad heeft het Friese bedrijf dan ook om informatie gevraagd, zodat we als bewoners een goed oordeel over de plannen kunnen vellen. Daarnaast vallen de plannen van WNW samen met het herstel van het vestingwerk Coehoorn.

Een interessant detail is dat de Gelderse GS (Gedeputeerde Staten) met minister Kamp hebben afgesproken dat er de komende jaren tussen de 60 en 80 windmolens bij komen in Gelderland. Nu zijn er 18 windmolens actief. Gedeputeerde Staten zeggen bij voorkeur te kiezen voor windmo­lens waarvoor politiek en/of bij omwonenden draagvlak bestaat (zie dit artikel). In de eerste verkenningen komt het perceel aan de overzijde van de Graafse Maaskade nog niet voor.

De Heumense politiek heeft zich ook al uitgesproken over het windmolen beleid: Wel kleine windmolens, geen windmolenpark is de boodschap van de Heumense coalitiepartijen DGH en PvdA/GroenLinks op de provinciale plannen voor windenergie. De oppositie, CDA en VVD, wil wel meewerken aan de komst van grote windmolens langs de A73.

Gelderland zoekt op haar grondgebied geschikte locaties voor windmolens. In Heumen kwam zij uit ten oosten van de snelweg bij Malden. Volgens de provinciale bestuurders is dat de ideale plek om 7 windmolens te plaatsen.

Al het laatste actueel nieuws hierover is ook te volgen via de Facebook pagina van Nederasselt Nieuws: https://www.facebook.com/NederasseltNieuws/


Publicaties
 

Dossiers