STRATEGIE


Bij iedere transitie is het verstandig om een aantal stappen te doorlopen voordat je aan de slag gaat. Als we ergens enthousiast van worden hebben we de neiging om direct de inhoud in te duiken. We komen dan snel tot eerste resultaten, maar die beklijven niet in de samenleving of gemeentelijk beleid. Ook als we de urgentie voelen om direct aan de slag te gaan is het toch verstandig de volgende 5 stappen te doorlopen: 

  1. Bewustwording
  2. Erkennen van belemmerende systemen
  3. Gelijkwaardigheid
  4. In verbinding
  5. Nemen van verantwoordelijkheid
     
Het begint steeds opnieuw met bewustwording. Met als eerste stap bewustwording van jezelf en duurzaamheid. Hoe je het onderwerp nu ervaart en welke plek het inneemt in jouw dag. Vervolgens gaat het om bewustwording van je persoonlijke visie op duurzaamheid, ontdekken wat waar is voor jou, wat je belangrijk vindt en wat jou in het onderwerp raakt. Het gaat om het ervaren en benoemen van jouw persoonlijke drive, hoe en waarom je met duurzaamheid bezig te willen zijn. Onze strategie is om daarmee te starten, Afhankelijk van de snelheid en draagvlak die we ontkiemen, volgen de andere stappen elkaar snel op!