Stellingen debat Gelderlander 1 maart 2018 

1. Er mogen alleen nog woningen worden gebouwd zonder aansluiting op het gasnet.

Eens
LPG
"Zolang de kosten voor alternatieve energievormen nog te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, moet er de mogelijkheid zijn om op het gasnet te kunnen worden aangesloten voor een bepaalde periode. "

KEERPUNT 2010
"Met een klimaatprofiel wordt vastgelegd hoe bij ideeŰn en bouw van woningen er rekening gehouden moet worden met de toekomst. Bijvoorbeeld dat de woning voorzien wordt van een warmterecht in plaats van een gasaansluiting. Wij zijn voor het nieuwe bouwen. Daarbij worden niet vormen maar prestaties vastgelegd: woningen van een bepaald type, tegen een bepaalde prijs en met een bepaald klimaatprofiel."

CDA
"Het CDA kiest voor een wereld die we willen doorgeven. Ook in Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn we klaar voor een duurzame toekomst. Het aardgas heeft zijn langste tijd gehad. De gaskraan in Groningen gaat langzaam maar zeker dicht. Nieuwe woningen moeten daarop voorbereid worden. Het CDA is voor alternatieve systemen en innovatie. "

D66
"D66 wil dat gemeente Grave de klimaatproblematiek serieus neemt en uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is. De uitdaging is om slimme oplossingen te zoeken, die draagvlak hebben onder de bevolking en die passen in het landschap of ge´ntegreerd zijn in bedrijventerreinen. D66 is groot voorstander van alternatieven voor fossiele brandstoffen. "

Oneens
VVD
"Het is een goed streven om nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aan te sluiten. Echter realiseren we ons ook dat de nieuwe technieken om nieuwbouw woningen van warmte te voorzien nog een behoorlijke investering vergt. Zolang er voor kopers geen vrije keus is of het alternatief voor het gas een betaalbaar alternatief is, ook voor de langere termijn, is het nog steeds verantwoord om woningen de komende jaren op het gas aan te sluiten."


2. De gemeente moet zorgen voor een park met zonnepanelen?


Eens
LPG Grave
"Wij zijn voor het aanleggen van een zonnepark, hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van groene energie. Ook de realisatie van een waterkrachtcentrale vinden wij een goede stap naar duurzame energie."

Keerpunt 2010
"Keerpunt 2010 is voorstander van zonne-energie in het algemeen. Dit kan geregeld worden middels een park. Ook gemeentelijke panden kunnen voorzien worden van zonnepanelen. Daarnaast wil Keerpunt 2010 de duurzaamheidslening voor woningen beschikbaar behouden; waarbij een warmtepomp of zonnepanelen als onderpand van de lening dienen."

D66
"D66 wil dat gemeente Grave de klimaatproblematiek serieus neemt en uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is. De uitdaging is om slimme oplossingen te zoeken, die draagvlak hebben onder de bevolking en die passen in het landschap of ge´ntegreerd zijn in bedrijventerreinen. D66 is groot voorstander van alternatieven voor fossiele brandstoffen. "

Neutraal
VVD
"Alternatieve duurzame energiebronnen zijn de moeite waard om als alternatief in te zetten voor ons gasnet. Een park met zonnepanelen is daar zeker een van de mogelijkheden van."
Oneens

CDA
"Het CDA staat voor een wereld die we willen doorgeven. In Escharen, Gassel, Grave en Velp staat het CDA voor een positieve en duurzame toekomst. Als mensen met initiatieven komen die onze dorpen en stad groener maken, is het CDA voor. Als burgers een park met zonnepanelen willen in Escharen, Gassel, Grave of Velp, moet de gemeente dit faciliteren. Het CDA vindt niet dat de gemeente zelf moet zorgen voor een park, maar wil wel zonnepanelen op woonhuizen stimuleren."
 


3. Inwoners die een duurzaam huis bouwen, moeten een korting krijgen op de grondprijs?


Eens
VP Grave
"Leuk idee."

CDA
"Het CDA staat voor een mooie wereld die we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Als de gemeente de grondprijs verlaagt voor mensen die een duurzaam huis willen bouwen in Escharen, Gassel, Grave of Velp, stimuleren we daarmee het behoud van de aarde. "

Oneens
LPG
"Het geven van korting is aan de eigenaar van de grond om dit te bepalen."

Keerpunt 2010
"Het is van belang dat ook de oudere woningen in de gemeente verduurzamen. Keerpunt 2010 denkt dat wanneer nieuwe kavels goedkoper zouden worden uitgegeven dit de markt teveel verstoort, vooral ten opzichte van de huidige eigenaren met woningen gebouwd voor het jaar 2000."

VVD
"Het geven van korting door duurzamer te willen leven dient er niet alleen te zijn voor de inwoners die duurzaam willen wonen. We moeten dan ook kijken naar andere vormen van kortingen en/of variabele heffingen bij initiatieven van inwoners/ondernemers in de gemeente Grave, zoals het afkoppelen van hemelwater, groendaken, waterbergingen enz,"

D66
"Duurzaam bouwen past in het beeld dat D66 heeft voor de gemeente Grave. Aan het verstrekken van subsidies voor duurzaam bouwen werkt D66 graag mee. Het geven van korting op de grondprijs is in de visie van D66 niet de meest voor de hand liggende methode om duurzaam bouwen te stimuleren."

red. Hier publiceren we alleen de argumenten bij de stellingen, voor het gehele overzicht verwijzen wij u naar https://www.gemeentekieswijzer.nl/