Trots op het goede toeven

Met haar historische vestingstad, actieve kerkdorpen en veelzijdig buitengebied heeft de gemeente Grave een aantal sterke troeven in handen waar we trots op zijn. De opvallende ligging aan de Maas, de binding met het Land van Cuijk en de dynamiek van de Nijmeegse regio geven daar een extra waardevolle dimensie aan. Hierdoor is het in onze gemeente goed toeven. Een rijk verenigingsleven, een gezellige binnenstad en de verschillende recreatiemogelijkheden versterken het aangename, rustige en landelijke woonklimaat in de kernen. Vele zorginstellingen, kleine speciaalzaken en een diversiteit aan andere bedrijven geven onze gemeente een belangrijke economische impuls. Vitaliteit vraagt scherpe keuzes bij grote ruimtelijke opgaven. Kwaliteit en vitaliteit van onze kernen en het buitengebied zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer in de toekomst. Daarnaast eist het bereiken van een
duurzame mondiale samenleving ook acties op lokaal niveau. Dit alles vraagt om scherpe keuzes en gerichte investeringen vanuit een heldere visie over de gewenste ontwikkeling van onze gemeente in een breder regionaal perspectief.


Deze tekst komt uit de ambitieuze structuurvisie van Gemeente Grave opgetekend in januari 2014. Mooie woorden en een doordacht plan. Inmiddels is de wereld met enige snelheid aan het veranderen. Mondiaal zijn we meer bewust aan het worden dat wij moeten ingrijpen om diezelfde wereld niet af te breken. Ondanks dat wereldleiders zoals de Amerikaanse president Trump het 'klimaatprobleem' bagatelliseert, zijn bijna 200 landen bijeengekomen in het najaar van 2016 in Parijs. Op 12 december stemden de deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Dit heeft een enorme impact op de snelheid waarmee deze overheden de Co2-uitstoot moeten reduceren. Het heeft invloed op beleid, de nationale begroting, de handel, de werkgelegenheid, maar vooral op ons gedrag. De bebouwde omgeving van 7,6 miljoen woningen draagt voor 30% bij aan het broeikast effect. Wereldwijd is de vleesindustrie voor 15% verantwoordelijk voor de uitstoot van Co2 waar wij als mensen zelf invloed op hebben. 

Ja het lijkt een 'ver van mijn bedshow', maar dat is het niet! Iedereen zal een bijdrage moeten gaan leveren op het reduceren van de Co2-uitstoot. Al heel snel ontstaan hierdoor ook verdienmodellen voor de gewone burger.
  • Huizen met laag energieverbruik worden meer waard. Lekkende en tochtende huizen gaan moeilijker verkocht worden.
  • Financieringen voor duurzame producten en diensten gaan aantrekkelijker worden.
  • Het is momenteel interessanter te investeren in de verduurzaming van je eigen woning, dan het geld op de bank laten staan. (dit is een quote van een bankdirecteur).
  • De gaswinning in Groningen, waar we ooit heel trots op waren, staat ons in de weg en zal snel uitgefaseerd worden. Daardoor zal de afhankelijkheid van het Rusland van Poetin groter worden. Nog 2 jaar en er worden geen woningen meer gebouwd met een gasaansluiting.
  • Zonne-energie is de meeste goedkope energie. Het kost namelijk helemaal niets! Het transporteren van zonne-energie voor huishoudelijk gebruik zal de komende jaren substantieel goedkoper worden.
  • Er komen betere alternatieven voor: auto's, wasmachines en koelkasten, voedsel en het verplaatsen van a naar b. Door de robotisering en automatisering gaat dat de komende jaren sneller dan we uberhaubt kunnen bedenken.
  • En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Grave heeft nu een gezamelijke energierekening van 8.100.000 per jaar. Als alle 5.343 woningen verduurzaamd worden naar een gemiddeld label B, dan besparen we jaarlijks 1.900.000. Dat is toch een geweldig budget om aan de slag te gaan met energie besparen? Hoe gaaf is het als wij met zijn allen voor elkaar krijgen dat Grave in 10 jaar tijd opklimt van de 206e plaats (2016) naar de top 20?